ความเชื่อ หมายเลข 13

ขวาร้าย ซ้ายดี
 
มือขวาปัจจุบัน  มือซ้ายอดีต
 
หญิงซ้าย ชายขวา
 
ถึงว่า สวนทางกันตลอด
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ความเชื่อ หมายเลข 13

  1. จันทร์กระจ่างฟ้า says:

     
    ….
     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s