ศรอรชุน

 ดูกร ดูก่อน ….ท่านผู้เจริญ คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
 
เเด่มิตรสนิท ผู้อันตราย คำนั้นจริงใจ ให้ทุกข์ให้โทษ
 
เเม้เเต่ศัตรู ก็คงไม่ต้องการ
 
ดูกร ดูก่อน ….คันศรธนู มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
 
คมหลาว คมดาบ คมหอก คมหนาม ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจไส้ศึก
 
เเม้เเต่ศัตรู ก็ยังเชิดชูเกียร์ติ เเม้เเต่ศัตรูก็ยังให้มีเกียร์ติ
 
 
พวกเราคือ นักรบ พวกเราคือ สงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
 
พวกเราคือ นักรบ พวกเราคือ สงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจ ไม่ใช่ศาสตรา
 
เรามารบกัน ต่างมารบกัน รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
 
เเม้เราต้องอยู่ เเม้เราต้องตาย กระดูกมอดไหม้ วิญญานยังอยู่
 
ดูกร ….ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์ ขุนศึกเป็นปราชญ์ ปราชญ์อยู่ที่ใจ
 
ข้าศึก คือ เป้า เป้าอยู่ที่ไหน เเลเห็นสิ่งใด…..ข้าศึก
 
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s